03/06/11

 


Aykut Gürçağlar'ın Özlü Özgeçmişi

Aykut Gürçağlar 1965 yılında Istanbul’da doğdu. 1983 yılında Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’na girdi. 1987 yılında aynı yerden mezun olarak İ.T.Ü Sosoyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans programına kaydını yaptırdı. 1989 yılında Venedik’te San Servolo adasında Avrupa Merkezi tarafından düzenlenen “Crafts and Heritage”  adlı kongrede çevirmen olarak görev aldı. Aynı yıl T.B.M.M Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Kültür Bilim Tanıtım Merkezi’nde Prof.Dr. Metin Sözen’in danışmanlığında araştırmacı olarak, 1994 yılı Mayıs ayına kadar görev aldı. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı ve Çağdaş Sanatlar Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak girdi. 1998-2005 yılları arasında Yardımcı Doçent  Doktor olarak çalışmış, 11 Kasım 2005 tarihinde Doçent payesi almıştır.

1991 yılında Prof.Dr. Semra Ögel danışmanlığında yürüttüğü “Fausto Zonaro ve Çağdaşlarının Istanbul Manzaraları” adlı yüksek lisans tezini tamamladı ve 1992 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim  Dalı, Doktora programına girdi. 1996 yılında Prof.Dr.Semra Ögel’in danışmanlığında “Hayalî İstanbul Manzraları” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. 

Curriculum Vitae

Birth place and date:                   Istanbul / March 8, 1965

Educational background:         BA, Art History   Istanbul University, Faculty of Letters,  .                                                       Dept. of Archaelogy and Art History, 1987.

                                                        MA Art History, Istanbul Technical University, Institute of

                                                        Social Sciences, Art History Dept., 1987-1991

                                                        PhD, Art History, Istanbul Technical University, Institute of

                                                        Social Sciences, Art Hist. Dept., 1992-1996

Professional Background:           Museum Curator, Dolmabahce Palace Museum, 1989-1994

                                                        Research Assistant, Mimar Sinan University, Faculty of 

                                                        Sciences and Letters, Dept. of Art History, Istanbul,1994-

                                                        1998.

                                                        Assistant Professor, Mimar Sinan University, Faculty of 

                                                         Sciences and Letters, Dept. of Art History, Istanbul,1998-

                                                         2005

                                                         Associate Professor, Mimar Sinan University of Fine Arts,

                                                         Faculty of Sciences and Letters, Dept. of Art History, 2005

Publications:                                  Please see the Chapter entitled as Yayınlar/Publications.

 

 

 

 

 

Yayınlar/Publications

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Gürçağlar, A., “Representation of Ottoman Interpreters by Western Painters,” Acta Oriantalia Academiae Sciantiarum Hungaricae, S. 57, Budapest, 2004 (2), 231-42.

2.  Gürçağlar, A., “The Diplomatic Trinity: Ambassadors, Dragomans and The Porte,” Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, S.13, Ankara, 2003: 49-65.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Gürçağlar, A., “Halife Abdülmecid Efendi ve “Harem’de Beethoven”in Düşündürdükleri/Thoughts on Caliph Abdülmecid Efendi and His Painting Titled “Beethoven in the Harem”,” Uluslararası “Sanatta Etkileşim” Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü/International “Interactions in Art” Symposium Hacettepe University, Faculty of Letters Department of Art History, Bildiriler/Proceedings, Ankara, 136-141, Türkiye İş Bankası, Ankara, 2000.

2.  Gürçağlar, A., “Kahire Mevlevihanesi Semahanesi’nde Yer Alan Hayali Kent Tasvirleri,” Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bildiriler, İzmir, 343-351, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, İzmir, 2002.

 C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Gürçağlar, A., “Klasik Osmanlı Çinilerinde Mekan İlişkisi”, Arkeoloji ve Sanat, 77, İstanbul,18-21 (1997).

2. Gürçağlar, A., “İki Meşrutiyetin İtalyan Ressamı Fausto Zonaro”, Toplumsal Tarih, 112, İstanbul, 24-29 (2003).

3. Gürçağlar, A., “19. Yüzyıl Batı Resim Sanatına Biçim Veren Kaynaklar Avrupa Sanatında Japon Resminin Etkisi”, Toplumsal Tarih, 117, İstanbul, 18-21 (2003).

D. Diğer yayınlar :

Kitap ve Kitapta Bölüm

1. Gürçağlar, A., “Karl Kaufmann,” Türk Resim Sanatının Bir Asırlık Öyküsü II The Centennial Tale of Turkish Painting II, 98-100, Rezan Has Müzesi, İstanbul, 2009.

2.Gürçağlar, A., “Rudolph Ernst,” Türk Resim Sanatının Bir Asırlık Öyküsü II The Centennial Tale of Turkish Painting II, 106-113, Rezan Has Müzesi, İstanbul, 2009.

3.Gürçağlar, A., “Ovide Curtovich,” Türk Resim Sanatının Bir Asırlık Öyküsü II The Centennial Tale of Turkish Painting II, 114-117, Rezan Has Müzesi, İstanbul, 2009.

4.Gürçağlar, A., “Henri Delavallèe,” Türk Resim Sanatının Bir Asırlık Öyküsü II The Centennial Tale of Turkish Painting II, 118-121, Rezan Has Müzesi, İstanbul, 2009

5.Gürçağlar, A., Hayali İstanbul Manzaraları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005

6.Gürçağlar, A., Yalova Atatürk Köşkleri, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 1993.

7. Gürçağlar, A., “Avrupa Sanatında Osmanlı-Türk İmgesinin Dönüşümü,” Semra Ögel’e Armağan, Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, 21-33, Ege Yayınları, İstanbul, 2000

8. Gürçağlar, A., Hayali İstanbul Manzaraları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005

Ansiklopedi Maddesi

1. Gürçağlar, A., “Ahmet Süheyl Ünver,” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 3, 1856, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1997.

2. Gürçağlar, A., “Oktay Aslanapa,” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 1, 151-152, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1997.

3. Gürçağlar, A., “Termal Oteli,” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, 253, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1994.

4. Gürçağlar, A., “Yalova Atatürk Köşkleri,” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, 422, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1994.

5. Gürçağlar, A., “Fausto Zonaro,” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, 565, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1994.

 

Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Gürçağlar, A., "Kendisi için ve Kendisi de içinde Bir Dünyanın Yaratıcısı İzzet Ziya Bey", Antikdekor, 125, İstanbul, 100-018 (2011). 

2.Gürçağlar, A., "Cumhuriyet'in Eşiğinde Bir Ressam: Ali Sami Boyar", Antikdekor, 119, İstanbul, 74-81 (2010). 

3. Gürçağlar, A., "Asker, sanat koruyucusu, ressam, yazar: Hüseyin Zekai Paşa", Antikdekor, 116, İstanbul, 86-95 (2010)

4.Gürçağlar, A., "Cumhuriyet'in Eşiğinde Bir "Evrensel Adem": Ahmet Ziya Akbulut", Antikdekor, 108, İstanbul, 122-132 (2008). 

5.Gürçağlar, A., "Denizin ve Gemilerin Romantik Yorumcusu: Diyarbakırlı Tahsin", Antikdekor, 107, İstanbul, 80-91 (2008). 

6.  Gürçağlar, A., "Akıp Giden Zamanın İçindeki Dünya Japon Ahşap Baskısı ve Utagawa Okulu", Arradamento Mimarlık, 213, Mayıs, İstanbul, 62-71 (2008).

7. Gürçağlar, A., "İçsel Işığın Ustası Mübin Orhon", Antikdekor, 106, İstanbul, 122-132 (2008). 

8. Gürçağlar, A., "Sosyal Gerçeklikten Öznel Biçimciliğe Nedim Günsür", Antikdekor, 104, İstanbul, 132-143 (2008). 

9. Gürçağlar, A., "Caravaggio Işığın ve Tenselliğin Dehası", Antikdekor, 103, İstanbul, 84-97 (2007). 

10. Gürçağlar, A., "Değişimin Tanığı Köprüler ve Japon Ahşap Baskı Resimleri", Sanat Tarihi Defterleri, 11, İstanbul, ed. Semra Ögel, 47-58 (2007). 

11. Gürçağlar, A., "Değişken Bir Müstakil: Hamit Görele", Antikdekor, 102, İstanbul, 112-118 (2007). 

12. Gürçağlar, A., "Yerel, Evrensel, Özgün: Cevat Hamit Dereli", Antikdekor, 99, İstanbul, 132-147 (2007). 

13. Gürçağlar, A., "Karşıtlıkların Uzlaşımı ve Çizginin Çizgidışılığı: Abidin Celal Dino", Antikdekor, 98, İstanbul, 132-140 (2007). 

14. Gürçağlar, A., “Figüratif Resmin Toplumsal Gerçekçi Ustası: Neşet Günal”, Antikdekor, 94, İstanbul, 122-129 (2006). 

15. Gürçağlar, A., “d Grubu’nun Yazar Ressamı: Nurullah Cemal Berk”, Antikdekor, 93, İstanbul, 122-130 (2006). 

16. Gürçağlar, A., “Halife Abdülmecid Efendi’nin Resimlerinde Konular ve Bağlantılar-2,” Rh+ Sanat Türkiye’nin Plastik Sanatlar Dergisi, 14, İstanbul, 54-57 (2005). 

17. Gürçağlar, A., “Halife Abdülmecid Efendi’nin Resimlerinde Konular ve Bağlantılar-1,” Rh+ Sanat Türkiye’nin Plastik Sanatlar Dergisi, 13, İstanbul, 54-55 (2004). 

18. Gürçağlar, A., “Farksız Teknikler, Farklı Oryantalizmler: Osman Hamdi Bey ve Lean-Léon Gérôme”, Antik & Dekor, Antika, Dekorasyon ve Sanat Dergisi, 85, İstanbul, 96-104 (2004).  

19. Gürçağlar, A., “Gelenek-Evrensellik, İmgelem-Gerçekçilik: Cihat Burak,” Antik & Dekor, Antika, Dekorasyon ve Sanat Dergisi, 82, İstanbul, 86-94 (2004).

20. Gürçağlar, A., “Gerçek Bir Doğu Başkentinin Hayali İmgeleri,” İstonbul, 5, İstanbul, 44-46 (2001).

21. Gürçağlar, A., “Osmanlı Sarayının Son Ressamı Fausto Zonaro,” Antik & Dekor, Antika, Dekorasyon ve Sanat Dergisi, 60, İstanbul, 74-80 (2000).

22. Gürçağlar, A., “Avrupa Resmindeki Türk Halıları: 2 Yansımalar, Gelenekler ve Değişim,” Antik & Dekor, Antika, Dekorasyon ve Sanat Dergisi, 46, İstanbul, 154-160 (1998).

23. Gürçağlar, A., “Avrupa Resmindeki Türk Halıları: 3 Yansımalar, Gelenekler ve Değişim,” 47, İstanbul, 140-146 (1998).

24. Gürçağlar, A., “Avrupa Resmindeki Türk Halıları: 1 Yansımalar, Gelenekler ve Değişim,” Antik & Dekor, Antika, Dekorasyon ve Sanat Dergisi, 45, İstanbul, 122-127 (1998).

25. Gürçağlar, A., “Doğu-Batı, Hayali-Gerçek Topografik Resimler ve İstanbul Kenti,” Antik & Dekor, Antika, Dekorasyon ve Sanat Dergisi, 41, İstanbul, 128-134 (1997).

26. Gürçağlar, A., “Fausto Zonaro’nun Yeni Ortaya Çıkan Bir İstanbul Resmi Üzerine Düşünceler,” Antik & Dekor, Antika, Dekorasyon ve Sanat Dergisi, 38,İstanbul, 90-94 (1997).

27.Gürçağlar, A., “Cihat Burak ve Çağdaş Türk Sanatı,” Genç Sanat Güzel Sanatlar Dergisi, 32, İstanbul, 2-5 (1997).

28. Gürçağlar, A., “Nakkaşhane ve Nakkaş Kavramı,” Sanatsal Mozaik, 8, İstanbul, 14-22 (1996).

29. Gürçağlar, A. “Osmanlı Saray Nakkaşhanesi’nin Ortadan Kalkması ve 19. Yüzyılda Osmanlı Saray Ressamlığı Kurumu,” Türkiye’de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, 12, İstanbul, 60-63 (1994).

30. Gürçağlar, A., “Fra Angelico’nun Yaptığı Bir Triptik Üzerinde Duyumsanan Alberti İzleri,” Türkiye’de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, 13, İstanbul, 62-63 (1994).

 Çeviri

1. Van Millingen, Alexander, Konstantinopolis, çev. Aykut Gürçağlar, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2003.

 

 

 

 

     

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 03/06/11

Flag Counter