ChinesePainters/CinliRessamlar / Ana Sayfa/Home

CHEN SHAOMEI YUN ZHANG

陳少梅

1909-1954

Chen Shao Mei, originally named Yun Zhang, was born in a scholar’s family in Hengshan, Hunan Province. By the age of just seventeen, he had established a high reputation among local artists, combining the best techniques of a variety of masters. Chen was known to paint the same object differently depending on the environment and explored new ways of painting, creating many pieces about country life in southern China.

Nudity is still not popular in Chinese art, but as learned from the artist’s biography, Chen was interested in exploring new ways of painting. The traditional genres of the scholar-painters, particularly figure painting, were found inadequate in the expression a modern idiom by painters during the Republic Period (1911-1949). When realistic representation failed,  Chinese artists turned to Western painting as a model.
Reference: Fan Collection by Dr. Williams
 

Asıl adı Yun Zhang olan Chen Shaomei Hunan eyaletinin Hengshan kentinde bir bilimadamının oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Çeşitli ustaların en iyi tekniklerini kullanarak on yedi yaşına geldiğinde yaşadığı yerdeki sanatçılar arasında büyük bir kazanmıştır. Chen aynı konuyu farklı ortamlarda ele almasıyla ve Güney Çin'deki kırsal yaşamı ele aldığı pek çok çalışmasında yeni yöntemler bulgulamasıyla tanınmıştır. Çıplaklığın çok gündemde olmadığı zamanlarda Chen'in yaşam öyküsünden öğrenildiğine göre sanatçının yeni resim yöntemleri bulgulamaya merak duyduğu bilinir. Akademik ressamların geleneksel türleri, özellikle de figür resmi, Cumhuriyet Dönemi(1911-1949)'nde modern kavramı ifade etmede yeterli bulunmamıştır. Çinli sanatçılar gerçekçi betimleme anlayışının işe yaramadığı zaman, Batı resmini bir model olarak kullanmayı seçmişlerdir.

Kaynak:Fan Collection by Dr. Williams

Chen Shaomei, scroll painting of leaves and grasshopper, private collection.