20. Yüzyıl Çin Resimleri Galerisi

20TH CENTURY CHINESE PAINTINGS

                                    • BIOGRAPHIESofCHINESEpainters • Home •                                                       

 

Chen Shaomei, Wu Zhen (1280-1354)'in Kış Kazları ve Kamışlarla Kaplı Nehir Kıyıları adlı resminden C. Shaomei tarafından yapılan serbest kopya, 1924

Chen Shaomei, Scholar Observing the Moon, ink on paper, 1924, after Wu Zhen's Winter Geese Amid Reedy Banks, 14th century.

On this hanging scroll the artist focused on the lower part of the original painting by Wu Zhen and took up an original, independent theme.

Burada orijinal resmin alt kısmı ressamın ana resim alanını oluşturmuştur ve kayığıyla nehirde yolculuk eden bir lohan (rakan/zen öğretisini yayan kişi) resmin temasını oluşturur. Sumi ile yapılmıştır.

Wu Zhen (1280-1354), Kış Kazları ve Kamışlarla Kaplı Nehir Kıyıları, ipek üzerine siyah mürekkep (sumi), Saray Müzesi, Beijing.

Wu Zhen, Winter Geese Amid Reedy Banks, hanging scroll, in on silk, 1330s, 83.3x27.8cm, Palace Museum, Beijing.

Jia Zi yılı/year.From 4 to 6. 1864/1924 yıllarını da içine alan takvime göre yazılmıştır.

Chen Shaomei, Wu Zhen (1280-1354)'in Kış Kazları ve Kamışlarla Kaplı Nehir Kıyıları adlı resminden C. Shaomei tarafından yapılan serbest kopyanın yılı için bir karşılaştırma. A comparison to Shao Mei's depiction taken from: http://www.gotheborg.com/discus/read.php?lm=1159685115&file=/253/149605.html.

Chen Shaomei, Sazanlar ve Lotus Çiçekleri/Carps and Lotus, rulo resim, kağıt üzerine sumi ve suluboya, yakl.circa 1930, rulo/scroll painting

少梅 雲彰 Shaomei Yun Zhang was born in (1907-54) Hunan. He lived in Beijing and worked in Tianjin.

Chen Shaomei, Sazanlar ve Lotus Çiçekleri/Carps and Lotus, rulo resim, kağıt üzerine sumi ve suluboya, yakl.circa 1930, rulo/scroll painting

Sazanlar ayrıntı/ detail from the carps.

Çin inanışına göre sazan balığı olarak bilinen ve çoğu kez havuzda beslenen bu balıklar rulo resimlere lotus çiçeği eşliğinde bir kompozisyon içinde konur ve eve asılırdı. Bu balıklar Çin ve Japon kültürlerinde bolluk ve bereketi simgelerler ve resim içinde sayıları ne kadar çok gösterilirse bereketin o kadar artacağına inanılırdı.

Chen Shaomei, Sazanlar ve Lotus Çiçekleri/Carps and Lotus, rulo resim, kağıt üzerine sumi ve suluboya, yakl.circa 1930, rulo/scroll painting

Lotus(nilüfer)lardan ayrıntı/detail from the lotus

Chen Shaomei, Sazanlar ve Lotus Çiçekleri/Carps and Lotus, rulo resim, kağıt üzerine sumi ve suluboya, yakl.circa 1930, rulo/scroll painting

Chen Shaomei, Sazanlar ve Lotus Çiçekleri/Carps and Lotus, rulo resim, kağıt üzerine sumi ve suluboya, yakl.circa 1930, rulo/scroll painting

Sağ satırdan vertikal olarak Çince Lian Nian You Yu 蓮年有餘 (her yıl diğerinden daha bolluk içinde geçsin) yazısı yer almaktadır. 歲在庚午年秋八月畫 ise Güz mevsiminin 8.ayında Geng Wu yılında- At yılına işaret eder-yapıldığı yazılıdır.於京城 karakterleri başkent anlamına gelir ki bu da resmin Beijing'de yapıldığını gösterir. 少梅 =Shaomei 雲彰=Yun zhang ise sanatçının adıdır.

蓮年有餘 (lian nian you yu) every year have more than enough

歲在庚午年秋八月畫 (sui zai geng wu nian qiu ba yue hua) painted at the autumn, 8th month of “geng wu” year.Possibly to be around September. 於京城 ( yu jing cheng) at the capital(Beijing).少梅 (shao mei) artistic name of the painter.雲彰 (yun zhang) given name of the painter.

Pu Hsin-Yu (Pu Ru) (1896-1963), Kasımpatları ve Kayalık/Chrysantemum and Rock, sumi, rulo

Pu Hsin-Yu (Pu Ru) (1896-1963), Kasımpatları ve Kayalık/Chrysantemum and Rock, 1960, detay/detail.

Kompozisyonun sol üst köşesinde ressamın adını, mühürlerini ve resmin yapılış tarihini veren yazı yer almaktadır.

 

08.03.2011 13:53:53