Divani

 

 

Hat Sanatı /Calligraphy Main

 

Kabanizade(?) Ahmed Efendi (?-?), bir satır divani hurufat meşki, 17.-18.yüzyıl, bir murakkanın parçası.

Mustafa Abdülhalim Özyazıcı, bir satır berat kağıdı üzerine divani meşki, 1910'lar, imzalı.

Mustafa Abdülhalim Özyazıcı, bir satır berat kağıdı üzerine divani meşki, arka yüz, V.Mehmed Reşad tuğrası ve sanatçının "ayın" harfi çıkartması.

Sultan I.Abdülhamid (1725-89), Berat, Aksaray Eskil'de bir dergahın inşasına dair padişah hükmü.

 

Berat, Sultan IV. Mustafa (1807-1808) Cülus nedeniyle tecdid beratı, İstanbul'da yazılmıştır

 

Berat, Sultan IV. Mustafa (1807-1808) Cülus nedeniyle tecdid beratı, sultanın tuğrası