Ogata Gekko (1859-1920) 尾形月耕

    Ahşap Baskı Resimler/Woodblock Prints

 

Woman Picking Camelia Flowers, from the "Bijin Hana Kurabe" (Comparison of Beautiful Women and Flowers) series, dated August 10, 1899, publisher Matsuki Heikichi, in Oban format

"Bijin Hana Kurabe" (Güzel Kadın ve Çiçeklerin Mukayesesi) adlı serileri içeren albümden, Kamelya Çiçekleri Toplayan Kadın, 10 Ağustos 1899 tarihli, Oban formatındadır. Yayıncı Matsuki Heikichi

"Genji Gojuyo-jo" The fifty-four chapters of Genji, Genji's mother reading a letter, scene from the tale of Genji. Publisher Yokoyama Ryohachi. Dated Meiji 26/1893. Signed and sealed Gekko. 24,8 x 36,2 cm in Oban format

"Genji Gojuyo-jo"  Genji Öyküsünün Otuz dört Başlığı adlı seriden Genji'nin Mektup Okuyan Annesi, Meiji Dönemi 26. Meiji Yılı/1893, Oban formatında.

 

"Genji Gojuyo-jo" The fifty-four chapters of Genji, Genji's mother reading a letter, scene from the tale of Genji. Publisher Yokoyama Ryohachi. Dated Meiji 26/1893. Signed and sealed Gekko. 24,8 x 36,2 cm in Oban format, detail from the upper part of the composition.

"Genji Gojuyo-jo"  Genji Öyküsünün Otuz dört Başlığı adlı seriden Genji'nin Mektup Okuyan Annesi, Meiji Dönemi 26. Meiji Yılı/1893, Obanformatında, kompozisyonun üst kısmından ayrıntı.

 

"Genji Gojuyo-jo" The fifty-four chapters of Genji, Genji's mother reading a letter, scene from the tale of Genji, signature and seal of the artist.

"Genji Gojuyo-jo"  Genji Öyküsünün Otuz dört Başlığı adlı seriden Genji'nin Mektup Okuyan Annesi, sanatçının imza ve mührü.

 

 

 

Serie's title: Fujin Fuzoku Zukishi (Manners and Customs of ladies), title of the theme: Hina Matsuri (Doll's festival), format: oban 32.7 x 22.3 cm, publisher: Matsuki Heikichi, date: Meiji 31 (1898) / Serinin başlığı: Fujin Fuzoku Zukishi (Kadınların gelenekleri ve adetleri), konunun başlığı Hina Matsuri (oyuncak bebek bayramı), formatı : oban 32.7 x 22.3 cm, baskıyı yapan: Matsuki Heikichi, basım tarihi: Meiji 31 (1898)

 

Fujin Fuzoku Zukishi (Manners and Customs of ladies), artist's seal and signature as Ogata Gekko / Sanatçının mührü ve imzası

 

Fujin Fuzoku Zukishi (Manners and Customs of ladies), reverse of the print / baskı resmin arkası

 

 

 

 

Geri/Back