HIROSHIGE III (1843-1894) 広重三

Edo Dönemi Japonyasının büyük ressamı ve baskı ustası, manzara dehası Ando Hiroshige'nin öğrencisidir. 1865 yılında Hiroshige II'nin resimle uğraşmayı bırakıp Yokohama'ya yerleşmesinden sonra, Hiroshige III adını kullanmaya başlamış ve ustasının soyadı olan Ando'yu soyadı olarak benimsemiştir. L. P. Roberts, Hiroshige III'yi sanatsal açıdan önemli bulmaz-kuşkusuz bu değerlendirme 60 yıl öncesinin önyargılı ve yetersiz bakış açısının bir sonucudur. Ancak yine Roberts, sanatçının topografik bakışla yaptığı tren istasyonlarını ilgiye değer bulduğunu söylemekten kendini alamaz. Hiroshihe III'nin elinden çıkan japon baskı resimlerinin konuları Meiji Dönem Japonya'sının Batılılaşma hareketinin günlük yaşama yaptığı derin etkileri, yaşamın her alanında Japon toplumundaki değişimi göstermesi bakımından çok önemlidirler. Öte yandan dönemin diğer sanatçıları gibi Hiroshige III de Batı'dan ithal edilen boyaları kullanmış resimlerinde bu nedenle renkler-özellikle mor ve yeşiller-gereğinden fazla keskindir ve özellikle manzara resimlerinde kompozisyonun konusunun üzerine çıkan bir etkiye sahip olurlar.

Sanatçının gerçek adı Ando Tokubei'dir. Go isimleri: Hiroshige, Isshosai, Shigemasa ve Shigetora'dır.

Kaynak: L.P.Roberts, A Dictionary of Japanese Artists, Weatherhill Inc., Trumbull, 2000:45.

 

Ukiyo-e printmaker. Pupil of Ando Hiroshige. After Hiroshige II's retirement to Yokohama about 1865, began calling himself Hiroshige III and using his master's surname of Ando. A printmaker of little artistic importance, but interesting from a topographical point of view, as his special subject was the building of railroads.

Family name Ando Tokubei; Go names Hiroshige, Isshosai, Shigemasa and Shigetora.

These are L. P. Roberts' remarks to which I do not subscribe. Because like most of Edo period born Meiji artists, Hiroshige III used Western pigments which effected his compositional structures badly. Yet, as a witness to the social transformation in Japan, Hiroshige expressed the unusual transition with a great competency.

Biblio. L.P.Roberts, A Dictionary of Japanese Artists, Weatherhill Inc., Trumbull, 2000:45.

  

Ando Hiroshige III, Kai -koku budo baiyo zu (Kai Bölgesinde Bağbozmu) Dai Nihon Bussan Zue (Büyük Japonya'nın Yeni Yüzünün Görümleri adlı kitapta yer alan albüm resimleri)./ Kai -koku budo baiyo zu (Grape Cultivation in Kai Province) from Dai Nihon Bussan Zue (Drawn Pictıres of Greater Japan). 1877. Aykut Gürçağlar Koleksiyonu/Collection, Istanbul.

 

Resim hakkında-About the print:

Resim sanatçının aile adı olan Ando Tokubei olarak imzalanmıştır. Baskıcı Okura Magobe'dir. Kompozisyounun sağ üst köşesinde bulunan rulo içindeki yazıda şu ifadeler yer alır: "Kai bölgesinde bağ bozumu. Burada Yamanashi Eyaletindeki Iwasaki köyünde üzüm tarimı betimlenmiştir ve bu üzümler özellikle sevilir. Asma yaprakları İlkbaharda açan çiçeklerdir, verdiği meyve Güz mevsiminde yapraklarıyla birlikte asma çiçeği gibi dallarında asılı durur. Bağ bozumuyla birlikte en zengin müşteriler çardakların altında toplanır, tepsilerle bahşiş vererek tüm üzümlere sahip olmaya çalışırlar. Bu meyveden son zamanlarda şarap, kuru üzüm ve "Ayışığı Damlaları" denen bir şekerleme yapılmaktadır." Bu bilgi Bato-machi Hiroshige Müzesi uzmanlarından Bay Tsuda Takako tarafından verilmiştir. Burada yer alan resim önceden, 19.yüzyılda Japonya'ya seyahat eden Avusturyalı ressam Franz Neydhart'ın koleksiyonunda yer almaktaydı.

An Illustration of Grape Cultivation in the Province of Kai The grapes produced in Iwasaki Village, Yamanashi County (in present-day Yamanashi Prefecture) are especially loved. On the vines are flowers that blossom in the Spring, producing fruit in the Autumn that hangs together like the blossoms of the wisteria. With their ripening, the finest of customers gather under the trellis, tipping the trays towards themselves, and trying to make all of the grape there their own; in recent years, they make them into wine, raisins and the “Drops of Moonlight” sweets" This information has been given by Tsuda Takako of Bato-machi Hirosige Museum. This print was previously in the collection of Austrian painter Franz Neydhart, traveled to Japan in the late 19th century.

 

BACK / GERİ