Kano Naonobu (1607-50)  Go isimleri [Shume; Jitekisai]    

 

狩野尚信

 

( d.Heian [günümüzdeKyoto], 1607; ö. 1650).  Kano Tan’yu ve Kano Yasunobu'nun erkek kardeşidir. Babaları Kano Takanobu (1571–1618)'nun ölümünden sonra, Kano Koi, Naonobu ve Yasunobu'ya resim eğitimi vermeyi sürdürmüştür. Kano Tan’yu  (goyo eshi) Edo (günümüzde Tokyo)'daki shogun'un resmi saray ressamlığına getirildiği için, erkek kardeşi Naonobu babasının mülklerinin varisi olmuştur. 1625, ,   , Shogun Tokugawa Iemistu (1604–51)'nun Kyoto'yu ziyareti sırasında kullanmak için inşa ettirmeye başladığı  Nijo Şatosu'nun yatay olarak açılan kapılarının ( fusuma) resimlerini Naonobu,  Tan’yu, Yasunobu, Koi ve diğer Kano sanatçılarıyla birlikte 1625 yılında yapmıştır.  Naonobu 1630'da  Edo'ya taşınmış,saray ressamı olmuş ve kendisine Takekawacho'da özel bir mülk verilmiştir. Sanatçı burada Takanobu'nun üslubunu miras alarak sürdüren ve bilhassa  shogunların hizmetinde olan oku eshi (‘iç mahallelerin ressamları’)'nin dört kolundan biri olan    Edo Kano Okulu'nun Kobikicho şubesini kurmuştur. Burada eğitim gören öğrenciler ve bu okulla daha uzak bir ilişkisi bulunan Kano sanatçıları daimyoların hizmetinde bulunan omote eshi (‘dış mahallelerin ressamları’)'nin kollarını kurmuşlardır.    Naonobu’ya ihsan edilen oku eshi payesi ona shogunun huzuruna doğrudan çıkma,kılıç taşıma ayrıcalığı ve büyük miktarda yıllık para ödentisi almasını sağlamıştır.

Bu bilgi aşağıdaki web sitesinden alınarak dilimize çevrilmiştir. Son izlenme tarihi 29/10/2004.

http://www.artnet.com/library/04/0457/T045734.asp

Kano Naonobu, Hotei, Kağıt üzerine sumi/Sumi on paper, Sammlung Heinrich von Siebold
Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien (Viyana).
http://www.univie.ac.at/kunstgeschichte-tutorium/Seidenstrasse/japanische_tuschemalereien/htm/naonobu2.htm

Kano Naonobu [Shume; Jitekisai]

狩野尚信

(b Heian [now Kyoto], 1607; d 1650). Brother of (11) Kano Tan’yu and (13) Kano Yasunobu. After the death of their father Kano Takanobu (1571–1618), (9) Kano Koi instructed Naonobu and Yasunobu in painting. Since Tan’yu had already become an official painter-in-residence (goyo eshi) to the shogunate in Edo (now Tokyo), his brother Naonobu inherited his father’s estate. In 1625, Naonobu, along with Tan’yu, Yasunobu, Koi and other Kano artists, worked on the sliding-door ( fusuma) paintings of Nijo Castle (see KYOTO, §IV, 9), which was in the process of being prepared by the shogun Tokugawa Iemistu (1604–51) for an imperial visit. In 1630 Naonobu moved to Edo, became an official painter and received an estate in Takekawacho, where he founded the Kobikicho branch of the Edo Kano school, one of four lines of oku eshi (‘painters of the inner quarters’) descending from Takanobu and exclusively serving the shogunate. Their pupils and more distantly related Kano artists established lines of omote eshi (‘painters of the outer quarters’) who served daimyo. Naonobu’s status as an oku eshi granted him direct access to the shogun, the right to carry a sword and a substantial annual stipend.

This information has been taken from the source below: http://www.artnet.com/library/04/0457/T045734.asp (November 12/2003)

 

.Previous Page/Önceki Sayfa