UTAGAWA II KUNITERU 国輝 1829-1874

 

Utagawa II Kuniteru was born in Edo (Tokyo). He studied under both Kinsada and Toyokuni.

He produced prints of a wide variety of subjects, including many depicting the increasing Western influence on Japan, with his main output taking the form of book illustrations and single-sheet ukiyo-e.

He was known by various names: he called himself Kunitsuna II or Ichiransai up until the Ganji era(1864/1865). Before 1844 he may also have been known as Sadashige and signed works using the name Ichiyusai.

As Kunitsuna II he concentrated on caricatures and scenes from his travels. After taking his master's name, he expanded range to included scenes of sumo wrestling and Japanese modernization.

The illustration shown here most probably a part of a tryptich and a scene of Japanese modernization. Its title is Tokyo Kaku Daiku no Uchi. The building is on the left handside is Shinabashi train station in Tokyo. An arriving train has been placed on the right handside and on the foreground passengers from the different ethnic groups in Tokyo such as Europeans,  Chinese and the Japanese people can be seen. Background is placed for a placid bay view with full of sail boats and ships. The Western style of the station building and the train itself  in huge proportions emphasize the westernization which was the most important issue in the Meiji Period, the role of the relations between Japan and the West. And Europeans in the foreground show the density of these relations. On title of the print katakana is employed instead of kanji and more importantly the use of katakana in the cartouche, it shows the word "SUTEI-SYON" meaning the English word 'station'. The publisher is Wakasa-ya Yoichi. The print is in oban format. Thanks for Hans Olof Johansson and Andrew for their kind help.

Ref:

 

 

Kuniteru Edo (Tokyo)'da doğmuştur. Kunisada ve Toyokuni'nin öğrencisi olmuştur. Ukiyo-e resminin son temsilcilerinden olan sanatçının ele aldığı geniş konu dağarcığı içinde Japon'ya giderek artan Batı etkisinin gösterildiği betimlemeler ön planda yer alır. Kitap ilüstrasyonları ve tek yapraklı baskılar sanatçının en çok yeğlediği formatlardır. Sanatçı daha sonra sumo güreşlerini konu eden pek çok betimleme tasarlamıştır.

Burada yer alan ahşap baskı resim olasılıkla bir triptiğin parçasıdır. Betimlemenin başlığı Tokyo Kaku Daiku no Uchi' dir. Solda ön planda yer alan Batı tarzı bina Shinabashi İstasyonu'dur. Sağda istasyona varmak üzere olan tren görülür. Ön planda dönemin Tokyosunda yaşayan etnik tipler Avrupalılar, Çinliler ve ev sahibi Japonlar gösterilmiştir. Arka plan başkentin körfezi ve denizde yer alan sayısız yelkenliye ayrılmış bir manzara formundadır. Baskı Meiji Dönemi'ne aittir ve ülkenin Batı ile olan sıkı ilişkileri neticesinde yaşam biçiminin değişimi ve endüstri aygıtlarının sakin günlük yaşamdaki gürültülü ve bol dumanlı harketini yoğun bir biçimde gözler önüne serer. Geleneksel unsurların yeni ile olan ilişkisi ve çatışması resmin biçim ve içeriğini belirlerken üst planda yer alan yazı kartuşunda geleneksel kanji karakterleri yerine katakana alfabesi kullanılması ve istasyon kelimesinin stuei-syon biçiminde yazılması bu vakayı gösteren bir başka unsurdur.   Wakasa-ya Yoichi tarafından basılan resim oban formatındadır. Yardımlarından dolayı Hans Olof Johansson ve Andrew'a teşekkürler.

Kaynaklar.

Kuniteru, Tokyo Kaku Daiku no Uchi, Meiji Period/Dönemi