Matsumura Keibun [Kakei]

 

  松村 景文 (Kyoto 1779- 26 Mayıs 1843 Kyoto)

Matsumura Keibun, Bird on a pine branch/ Çam ağacı dalına konmuş kuş, kağıt üzerine sumi ve suluboya/ watercolor and ink on paper, early 19th cent./19.yüzyıl başı. P.Y. Kong Collection/Koleksiyonu, Hong Kong. http://www.hkartclub.com/painting/painting252.html

松村 景文 Matsumura Keibun (1779-1843)

Matsumura Keibun lived in Kyoto and studied with his elder brother Matsumura Goshun as well as with Maruyama Ōkyo. He served as an attendant to the Buddhist Prince Shinnin, and lived at the Myōhō-in, which owns many of his paintings.
After Goshun’s death Matsumura Keibun and Okamoto Toyohiko inherited the studio on Shijō street and the responsibility for the Shijō school. From 1818 until his death, he was one of the leading artists of Kyoto. He secured the position of the Shijō school.
Among his recurring themes are landscapes and kachō-ga, often drawn from nature. As an artist he was his brother’s equal.

References:
Araki, Tsune (ed), Dai Nihon shôga meika taikan, Tokyo 1975 (1934), pp. 2948
Roberts, Laurance P., A Dictionary of Japanese artists, New York, 1976, p.74

For reference please see: http://www.sarugallery.com/japanese_paintings/artists/matsumura_keibun.html

 

Geri/Back

Japon ressamı. Üvey ağabeyi Matsumura Goshun tarafından kurulan Shijo Okulu'nun önde gelen kişiliklerindendir. Ataları dört kuşak boyunca Kyoto altın para darphanesinde memurluk görevi yapan babaları öldüğünde Keibun iki yaşındadır. Kendinden 27 yaş büyük olan ağabeyi Goshun'u izleyerek sanat yaşamına başlar Keibun. Ağabeyi Goshun'un Kyoto'da Shijo-Sakaimachi'de bulunan atölyesinde resim teknikleri konusunda ustalık kazanır. Dönemin bir diğer önemli ressamı olan Maruyama Okyo'nun eserleri üzerinde çalışır. Okyo'nun realizm ve dekoratif güzellik anlayışlarının bir karışımı olan üslubu Keibun'un sanatı üzerinde en büyük etkiyi yapan unsurlardan biridir. Keibun'un sayısız eskiz defteri Okyo'nun doğadan çalışılması gerektiğine dair öğretilerine Keibun'un yaşamının sonuna dek bağlı kaldığını gösteren belgelerdir. Keibun Ming (1368-1644) ve Qing(Çing)(1644-1911) dönemlerinin Çin entelektüel resim sanatına (Bunjinga) ve sanat teorilerine aşina bir sanatçıdır. Entelektüel çevrenin alimlerinden ve ressamlarından olan Minagawa Kien (1734-1807) Keibun'un çalışmalarından bazılarını düzenlediği sergide yer alması için seçmiştir. M. Kien 1792 yılından başlayarak yeni resim sanatı örneklerini yılda iki kere düzenlediği ve sponsorluğunu üstlendiği sergilerde izleyicilere sunmuştur. 1801 yılına kadar geçen süre içinde sanatçının desenleri Goshun ve diğer Kyotolu ressamların desenleriyle beraber ahşap baskı resimli kitaplarda (ehon) yer almıştır. Goshun'un 1811'deki ölümünden sonra Keibun Goshun'un öğrencilerinden olan Okamoto Toyohiko'yla beraber Schijo okulunun liderliğini paylaşmış ve o dönemde her iki sanatçı Kyoto'nun en ünlü ressamları olmuştur. Keibun özellikle kuş ve hayvan kompozisyonlarıyla (kachoga) zikredilmeye değer bir ressamdır. Bu resimlerin en tipik örneklerinden biri İlkbahar Çiçekleri ve Güz Yaprakları adlı altı parçadan oluşan bir çift paravana resmidir (Akiko Kato özel koleksiyonu, Kyoto). Bu paravanalar üzerinde ele alınan mevsimin kuşları ve çiçekleri parlak renklerle, ayrıntılı bir gerçekçilik içinde betimlenmiştir. İfadeci bir fırça tekniğine sahip olan Keibun, yakından gözlemlediği formları altın yaldızla boyanmış arka plan üzerinde çok uyumlu, göze hoş görünen bir düzenleme anlayışıyla  yerleştirmiştir.

Kaynakça: http://www.hkartclub.com/painting/painting252.html

Matsumura Naoji, Shiso, Kaname (Yojin), Kakei, Keibun Sanatçının kullandığı diğer adlardır. Shijo ressamıdır.Kyoto'da yaşamıştır.Ağabeyi Matsumura Goshun ile olduğu kadar  Maruyama Okyo dan da resim eğitimi almıştır. Bir Budist rahibi olan Prens Shinnin'in maiyetine girmiş,Kyoto'daki Myoho-in tapınağında kalmıştır,bu tapınak sanatçının pek çok resmine sahiptir. 1818'den ölümüne kadar Kyoto'nun önde gelen ressamı olmuş Shijo okulunun yerini sağlamlaştırmıştır. Bir sanatçı olarak ta Goshun'la eşit derecede önemlidir. Özellikle doğadan yaptığı eskizlere dayanan  kachoga'ları zikredilmeye değerdir.

Kaynakça: Laurance P. Roberts, A Dictionary of Japanese Artists, Weatherhill Inc., Turmbull, 2000:74.