Japanese Painting Gallery / Japon Resimleri Galerisi

 

Circle of Kano Naonobu, Two Birds, sumi (monochrome watercolor) on paper.

Kano Naonobu Okulu, İki Kuş,
kağıt üzerine suluboya.

 

Kano Naonobu, Two crows on a branch,17th century, Sumi on paper, signed Jitekisai hitsu.

Kano Naonobu, İki Karga, 17. yüzyıl ,
kağıt üzerine monokrom suluboya, sanatçının Go isimlerinden biri olan Jitekisai hitsu biçiminde imzalanmıştır.

 

Setsudo 雪堂 , Zen master and his apprentice in a spring retreat, 1810, color on silk, hanging scroll. Setsudo (fl. c. 1810), Japanese painter. His real name is Kimura Sei. Alternate name is Fukyu and Go name is Setsudo. Worked in Kyoto.Bibl. Laurance P. Roberts, A Dictionary of Japanese Artists, Weatherhill, Trumbull: 143.The painting bears the artist signature as Setsudo Sei-ki and the date Kanoe Uma Toshi Haru which means Spring 1810.


Setsudo, Zen ustadı ve çıragı ilk bahar manzarası, 1810, ipek üzerine suluboya.

Full view , Signature&Seal , Middle part , Lower part , Lower part detail

 

Cho Gessho or Getsuko, Two flying cranes, 19th century, Sumi on paper. A sketch showing two cranes flying in the sky. Reduced color scheme, almost monochromatic. Signed and sealed. Signature is possibly read Getsuko (Gekko), if so, the painting dates to the late 18th ot early 19th century. The painting has been mounted to the tea ceremony scroll.


Cho Gessho ya da/or Getsuko, İki Turna/ .yüzyılın ilk yarısı, siyah sumi mürekkebi ve suluboya.. Olasılıkla bir doğa eskizinden alınmış iki turnanın gökyüzündekği hareketleri başarılı bir anlatımla ve monokrom denilebilecek kadar az renk kullanımıyla ifade edilmiştir. Sağ altta ressamın adı ve mührü vardır. Ressamın imzasındaki adı Getsuko olmalıdır. Eğer Getsuko olarak okunursa bu imza, resim 18.yüzyıl sonuna ya da 19.yüzyıl başına ait olmalıdır. Resim Çay töreni tarzında bir ruloya monte edilmiştir ve iç bordürde ipek kumaş kullanılmıştır.


Full view, Artist's signature & seal

 

 

Shoun (Onoda Gen), Waterfall and a boat, Taisho 3 = 1914, sumi on paper.

Shoun (Onoda Gen), Şelale ve Tekne, Shijo Okulundan bir sanatçı olan Onoda Gen bu resmi Go adı olan Shoun olarak imzalamıştır. Shoun Okayama'da 1874 (Meiji 7) yılında doğmuştur. Meiji 7 burada Japonlar tarafından kullanılan bir başka tarihleme şeklidir. Tahta çıkan Japon imparatorları kendilerine bir isim seçerler ve o isim gerek imparator hayattayken gerekse ölümünden sonra onun hükümdarlık yıllarını tarif etmede kullanılır. Meiji adlı imparatorun 7.hükümdarlık yılı 1874 rastlamaktadır ve böylece Japonya has bir tarihleme metodu bu resimde kullanılmıştır.Resmin sağ üst köşesine doğru yerleştirilmiş olan yazıda Taisho kinoe-no-tora tarihi İmparator Taisho döneminde ve ilkbahar ayında resmin yapıldığını açıklamaktadır.Resmim arkasında bir satır yazı daha vardır ki burada da Nan-bi Syo-un hitsu Boku-ga San-sui yazısı vardır ki bu da Bittyou-no-kuni'de yaşayan Shoun bu manzara resmini yaptı olarak tercüme edilebilir.Bittyou-no-kuni Okayama eyaletine bağlı bir yerleşimin eski adıdır.

 

Detail

 

 

Chikka Hirao (1856-1939) 竹霞, Mount Fuji and Thunder Cloud, sumi and color on paper, 1920, Artist's signature and seals: Chikka san jin toku: 竹霞山人悳(徳)印,upper seal: 字明卿 Azana ha Meikyou and lower seal: 竹霞Chikka


Chikka Hirao(1856-1939) 竹霞, Fuji Dağı ve Fırtına Bulutu/ Sanatçının imzası ve mühürleri: Chikka san jin toku: 竹霞山人悳(徳)印, üstteki mühür: 字明卿 Azana ha Meikyou, alltaki mühür: 竹霞Chikka

Artist's signature & Seal

 

Mori Getsujo (1887-1961), Temple and Rooster, c.1940, sumi and color on paper.Mori Getsujo (1887-1961), Tapınak ve Horoz/Ressamın imzası yine sağ alt köşede. Nihon-ga (Japon tarzı resim)'nın Kyoto'daki en önemli temsilcilerinden biridir. Renk tonlaşmalarını, atmosfer etkilerini ve Batı resim geleneğindeki renk perspektifini çalışmalarında geleneksel Japon resmiyle uzlaştırmayı başarabilmiştir.

Detail

 

 

Hirai Baisen(1889-1969) 平井 楳仙, Autumn Landscape, ink and color on paper, circa 1930.


Hirai Baisen(1889-1969) 平井 楳仙,Sonbahar manzarası, yakl.1930.

Detail, Signature&Seal

 


Ohno Bakufu, Landscape with a river, paper on color and ink, circa 1928.


Ohno Bakufu, Nehirli Manzara, kağıt üzerine siyah mürekkep ve suluboya, yakl.  1928.
Büyük boyutlu bir resim olan bu manzara bir rulo resim olmak üzere tasarlanmıştır. Nanga gelenekleriyle dönemin Batı resmi akımlarıyla özellikle Ekspresyonizm akımıyla ilişkilendirilebilecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında sanatçının çok yönlü kişiliği, resim ve şiiri bir arada kullanarak, geleneksel resim kalıplarıyla Batı resminin avant garde akımları bir kompozisyon içinde başarıyla dengenlenmiş olmasıyla kendini göstermektedir.Kompozisyonun alt kısmı. Ağaçlarla çevrili nehirde balık tutan bir adam yer almaktadır. Büyük bir doğa parçası içinde tek başına bir insan balık tutmaktadır. Geleneksel Çin manzara şemasının Nanga gelenekleri ve çağdaş Batı resim akımlarıyla birleştirildiği bir resimdir.

Detail, Signature&Seal

 


Yamada Shoka,
Landscape with a mountain, ink painting, late 19th cent./early 20th cent. Yamada Shoka was born in Kyoto in 1868, and learned painting from Suzuki Shonen, perhaps Japans most prominent painter of pine themes.The date of death of the artist is unknown.


Yamada Shoka, Dağlı Manzara//siyah mürekkep (sumi), 19.yüzyıl sonu 20.yüzyıl başı. Bu kompozsiyon da geleneksel Çin manzara resminin genel özelliklerine sahiptir: Dip düzeyde gerilere doğru uzanan, bulutlarla kaplı büyük bir dağ, ön planda ağaçlıklı tepeler ve bir yerleşim (belki bir manastır) yer almaktadır. Nanga resminin özelliklerini taşıyan bu kompozisyonda resmin adı ve ressamın imza ve mühürleri sağ üst köşede yer almaktadır. İmza/Signature: Shoka Ro Jin 松華老人(pine flower old fellow)(yaşlı adam Shoka) biçiminde atılmıştır ki bu da ressamın bu manzarayı yaptığı dönemde yaşlı bir kişi olduğunu göstermektedir.Üstteki mühürde/upper seal: 統心清志 (akla öndelik etmek ve açıkça yüce bir gaye edinmek/to lead the mind and aspire clearly) sözleri yazılıdır. Alttaki mühürde/lower seal: bazı karakterler tam okunanamakla beraber 天不答 (....Göklerden cevap gelmiyor/heaven doesn't answer) yazmaktadır.Mr.Junsei Yamaguchi'ye yukarıdaki bilgiler için teşekkür ederim.Special thanks to Mr.Junsei Yamaguchi of Zikyuan Zen Art.


Detail1,Detail2, Detail3, Signature&Seal

 

Ushu 金井烏洲 (1796-1857), Bambu/Bamboo,  Sumi and watercolor, ca.1850s,19.2x25.7cm/From an album in which different Shijo painters' works placed such as Keibun, Baikan, Buncho and others. Sumi and watercolor on paper. A calligraphic work is used to harden the paper on the reverse. Signed and sealed Ushu [Kanai Tokitoshi (Jibin)].


Siyah mürekkep ve suluboya, 1850ler.İçinde Keibun, Baikan gibi çeşitli Shijo Okulu ressamlarının bulunduğu bir albümden(murakkadan)alınmıştır. Resmin yapıştırıldığı ve sağlamlaştırıldığı kalın kağıdın arkasında kaligrafi meşkleri yer alır. Sanatçının Go adı olan Ushu olarak imzalanmış ve mühürlenmiştir.

 

Ushu 金井烏洲 (1796-1857), Fuji Ancestor of Mountains. Sumi&watercolor,ca.1850s, 38.5 x 25.5 cm/From an album in which different Shijo painters' works placed such as Keibun, Baikan, Buncho and others. Sumi and watercolor on paper. A calligraphic work is used to harden the page on the reverse. Signed and sealed Ushu [Kanai Tokitoshi (Jibin)]


Ushu 金井烏洲 (1796-1857), Dağların Atası Fuji, siyah mürekkep ve suluboya, 1850ler.İçinde Keibun, Baikan gibi çeşitli Shijo Okulu ressamlarının bulunduğu bir albümden(murakkadan)alınmıştır. Resmin yapıştırıldığı ve sağlamlaştırıldığı kalın kağıdın arkasında kaligrafi meşkleri yer alır. Sanatçının Go adı olan Ushu olarak imzalanmış ve mühürlenmiştir.

 

Tani Buncho 谷文晁 (1763-1840), Banana Tree/sumi.


Tani Buncho 谷文晁 (1763-1840), Muz Ağacı, siyah mürekkep.

 

Matsumura Keibun 松村 景文 (1779-1843), Landscape with a deer sumi and watercolour.


Matsumura Keibun 松 村 景文 (1779-1843), geyikli manzara, siyah mürekkep ve suluboya.

 

Sugai Baikan (1784-1844) Cicada, Pine tree and fullmoon.This painting is in black sumi and signed with the seal of the painter as Baikan rojin (old fellow). With the right part of the album page the whole measures are : 38.5 x 25.5 cm. Possibly 1840s.


Sugai Baikan (1784-1844), Ağustos böceği, Dolunay ve Çam ağacı, bu resim de aynı albümdendir, 38.5x25.5cm ölçülerinde siyah mürekkep ve suluboya teknikleriyle oluşturulmuş, sanatçı adını Baikan Ro Jin (Yaşlı adam Baikan) olarak atmış ve mühürlemiştir. 1840lara ait olmalıdır.

 

Rantei, Hotei, 29.5x 30cm, sumi and colour.


Rantei, Hotei, sumi ve renkli suluboya, 29.5x 30 cm.

Signature&Seal

 

A Shunga painting from Meiji Period, c.1880, dimensions: 17.8x13.9, color on silk. In this painting as in the shunga tradition, it shows a couple (a member of a chonin class and a courtesan) in intercourse under elaborate kimonos and before a folding screen which is decorated with bamboo leaves. The painting as in common, in ukiyo-e style.

 

Seated bijin with a red fan by Yamakawa Shuho(1898-1944). Lovely original ink and watercolor painting by Shuho, a shin hanga artist noted for his prints and illustrations of beautiful women. Here a young beauty in a bright blue kimono relaxes on the floor, her boldly striped black and white obi providing as strong graphic contrast. The deep red fan adds another touch of vivid color. Beautifully drawn with delicate brushwork in the face and hands. The fan shape is rendered in soft shimmering gold. Please click here to read Yamakawa Shuho's biography.

Seal&Signature, Painting before restoration