İkinci Sayfa/NextPage | AnaSayfa/Home  

 

Qing Hanedanlığı Qianlong Dönemi (1736-95) Zencefil Kavanozu-Height/Yüks.:16cm

Qing Dynasty, Qianlong period ginger jar. Ginger jars are typically one of the objects broke into West in 18th and 19th centuries, with the intensive trade e.g. East India Company. Those jars have landscapes depending on the same pattern with sea, fisherman, sail ships, houses and mountains with the row of trees.

18.ve 19.yüzyıllarda East India Company gibi şirketler aracılığıyla Batı'ya taşınan Uzak Doğu malları arasında en ilgi çekici olanlarından biri zencefil kavanozlarıdır. Bu nesneler Çin porselen sanatının en tipik form ve süsleme özelliklerini taşırlarken, aynı konuyu tekrar eden bir betimleme anlayışını da gösterirler.

Qing Hanedanlığı Qianlong Dönemi (1736-95) Zencefil Kavanozu/Qing Dynasty, Qianlong period ginger jar.

Qing Hanedanlığı Qianlong Dönemi (1736-95) Zencefil Kavanozu/Qing Dynasty, Qianlong period ginger jar.

Gemiler ve gökyüzü Batı manzara resimlerindeki doğa anlayışına yaklaşır ki bu iki dünya arasındaki ticaretin yanı sıra sanatsal etkileşimin boyutlarını gösterir.

Qing Hanedanlığı Qianlong Dönemi (1736-95) Zencefil Kavanozu/Qing Dynasty, Qianlong period ginger jar.

Qing Hanedanlığı Qianlong Dönemi (1736-95) Zencefil Kavanozu/Qing Dynasty, Qianlong period ginger jar.

Qing Hanedanlığı Qianlong Dönemi (1736-95) Zencefil Kavanozu/Qing Dynasty, Qianlong period ginger jar.

Zencefil kavanozu alt kısım.

Base of the jar.

Qing Hanedanlığı Jiaqing Dönemi Mavi-Beyaz Tabak: Qing Dynasty Jiaqing(1796-1820) Period BW Plate-17.5cm in diameter.

This decoration first occurred on the end papers of a fine edition of Buddhist sutras and chants compiled by Imperial order of the Yongle emperor in 1419 and 1420 - i.e. very early during the Ming dynasty. The decoration was also first used on Yongle Imperial porcelain of this time and is seen as a sign of his conversion to Buddhism. The decoration got popular and was widely copied during the centuries to follow, and are in fact still used in a modernized version. Main elements of the decoration are lingzhi fungus and flowers. Lingzhi fungus symbolizes the immortality in Chinese mythology. These wares are aimed to daily use so that they are called minyao (people’s wares) or kitchen qing. The place of production it is most probably Jingdezhen, Jiangxi province.

Qing Hanedanlığı Jiaqing Dönemi Mavi-Beyaz Tabak: Qing Dynasty Jiaqing(1796-1820) Period BW Plate/Porselen damgası /Seal

Genellikle bitkisel süslemeler ve Kanji karakterlerinden oluşan bu damgaların nesneyi üreten atölyenin ya da satan dükkanın markası olduğu düşünülür.

Bu bezeme anlayışına ilk kez Ming Hanedanlığı döneminde Yongle adlı İmparatorun emriyle yazılan Budist sutraları ve ilahilerinin yer aldığı kitapların son yapraklarında rastlanmaktadır ve porselen dekorasyonunda kullanımı da aynı dönemde gerçekleştirilmiştir. Bunun nedeni Budizm’in Çin’de yaygın bir inanış haline gelmesiyle açıklanır. Bu dekorasyon günümüzde de porselenlerde sıkça kullanılır. Dekorasyonun ana ögesi Çin mitolojisinde ölümsüzlüğü simgeleyen Lingzhi mantarı ve çiçeklerdir. Bu tür tabaklar ve genelde porselenler Ming Hanedanlığı döneminden beri günlük kullanım için üretildiğinden halk işi porselen anlamına gelen Minyao olarak adlandırılırlar ya da İngilizce’de Mutfak Qing’i anlamına gelen Kitchen Qing sözcüğüyle anılırlar. Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde üretilmiştir bu tür porselenlerin çoğu.

 

Qing Hanedanlığı Jiaqing Dönemi Mavi-Beyaz Tabak: Qing Dynasty Jiaqing(1796-1820) Period BW Plate. 15cm in diameter.

Qing Hanedanlığı Jiaqing Dönemi Mavi-Beyaz Tabak: Qing Dynasty Jiaqing(1796-1820) Period BW Plate.

Porselen damgası /Seal

Genellikle bitkisel süslemeler ve Kanji karakterlerinden oluşan bu damgaların nesneyi üreten atölyenin ya da satan dükkanın markası olduğu düşünülür.

These seals are believed to be the workshop seals produced the porcelains or the shop was selling those items.

Qing Hanedanlığı Tongzhi Dönemi Mavi-Beyaz Tabak: Qing Dynasty Tongzhi(1862-1874) Period BW Plate. 14cm in diameter.

Qing Hanedanlığı Tongzhi Dönemi Mavi-Beyaz Tabak: Qing Dynasty Tongzhi(1862-1874) Period BW Plate.

Porcelain seal /Porselen damgası

Mavi-Beyaz Çin Tabağı, arkasında Xuande Nian Zi yazılıdır/Blue and white plate, on the back of the plate signed Xuande Nian Zi. 6cm in diameter.

Xuande Nian Zi Ming döneminin 15.yüzyılını işaret eder ancak yazı karakteri, oldukça ince hamuru ile yoğun yüksek kaliteli bezemesi tabağı Qing hanedanlığının Guangxu 1875-1908 dönemine tarihlendirmeyi gerektirir. Fakat bezeme ve parlak mavi ve beyaz renkler üslup olarak Kangxi dönemi tarzındadır.This dish is very typical for the porcelain that was made during the Guangxu 1875-1908 period, copying the Kangxi period style of thin and very bright blue and white porcelain. The density of the decoration as well as the quality and calligraphy of the mark sets it apart quite a bit from all other porcelain both earlier and later.I am grateful to Mr. Jan-Erik Nilsson for consulting the plate.

Mavi-Beyaz Qing Guangxu dönemi tabağın arka bölümü burada Xuande Nian Zi ibaresi yer alır.

Centre motif

Mavi-Beyaz Çin Tabağı, arkasında Xuande Nian Zi yazılıdır/Blue and white plate, on the back of the plate signed Xuande Nian Zi. 6cm in diameter.

 

Back of the Guangxu b&w plate with the inscription of Xuande Nian Zi

Mavi-Beyaz Çin Tabağı, arkasında Xuande Nian Zi yazılıdır/Blue and white plate, on the back of the plate signed Xuande Nian Zi. 6cm in diameter.

 

 

Mavi-Beyaz Çin Tabağı, arkasında Xuande Nian Zi yazılıdır/Blue and white plate, on the back of the plate signed Xuande Nian Zi. 6cm in diameter.

 

 

Zencefil Kavanozu 19.yüzyılın sonu, 20.yy başı.Ginger jar a South Chinese piece; not from Jingdezhen but from the vicinity of Canton and probably from

a time around the end of the 19th century, maybe even a few decades into the 20th century.Height/yüks.:13cm.18.yüzyılın başından itibaren Batı Avrupa'ya Çinden ihraç edilen seramik ve porselen eşyalar arasında en çok görülenlerden biri de Kanton'da imal edilen mavi-beyaz zencefil kavanozlarıdır. Buradaki örnek de bunlardan biri olmakla birlikte altında imalatçı mührü olması onun iç pazar için yapıldığını göstermektedir. Gövde üzerinde beyaz zemin üzerine mavi boyayla içinde sandallar, balık tutanların bulunduğu göl, ağaçlar, küçük evler arka planda dağların yer aldığı bir hayali manzara betimlemesi bulunmaktadır.Kanımca Japon ya da Kore'de elde yapılmış, Kanton zencefil kavanozlarına öykünen bir kavanozdur. Yükseklik 12.5cm.

Zencefil Kavanozu, 19.yüzyıl sonu-20.yüzyıl başı.Ginger jar from South China, possibly made in the vicinity of Canton, a studio pottery

with the name of the workshop stamped as relief on its base.

Kavanozun bir başka açıdan görünümü.

Zencefil Kavanozu, 19.yüzyıl sonu, alt kısım.Relief seal under the jar makes the jar a South Chinese object from the late 19th or early 20th cent.

Kavanozun altında yer alan kabartma yazı şeridi olasılıkla yapımcının mührüdür(?). Yazı henüz deşifre edilememiştir.Kanton işi zencefil kavanozlarında kabartma olarak imalatçı mühürlerine rastlanmaz.

Another ginger jar with the same features, South China late 19th-early 20th cent. Private collection.

Qing Yongzheng hanedanlığı (1723-34)damgalı, erken Cumhuriyet dönemine ait vazo/Qing Yongzheng marked, early republican period vase.Height/yüks:17cm

Vazonun gövdesinde yer alan yüksek kaliteli resim bir ağaç dalı üzerine oturan maymunları, güneş ve dağlardan oluşan bir arka fon önünde gerçekçi bir biçimde betimler. Uzun bir guyeuxuan üslubunda yazılmış şiir ve ressamın imzası metni tamamlar. Vazonun altında Da Qing Yongzheng Nian Zi imzası vazonun Qing hanedanlığı İmparator Yonzheng döneminde yapıldığını söylemekle, beraber, dağlarda kullanılan yeşil, toprak renkleri vazonun erken Cumhuriyet 1910-1920'de yapıldığını gösterir. Based on the colouration - the ochre of the faces and the greenish tinge of the mountains, I would say this is not Imperiall period, but rather Republican period ca 1910-1920. The overglaze blue Yongzheng reign mark is often seen in works of the period and the sensibility of the piece is Yongzheng, but the colouration is later. Somewhat in the guyeuxuan style with the poetry inscription on the reverse. Good painting and th eporcelain is in fact slightly superior to Yongzheng period pieces in my opinion with a finer white achieved.

Qing Yongzheng Hanedanlığı üslubunda vazo,1910-20, ayrıntı/Yongzheng marked, early republican period "famille verte" vase.

Detail from the tree trunks and poetry, vase, early Republican period, 1910-20, Yongzheng style.

Qing Yongzheng Hanedanlığı üslubunda vazo, gövdedeki şiir ve pseudo-damgalar.

Qing Yongzheng style "famille verte" vase, detail from the poetry and two seals next to the inscription. The seals are zhi (-'s, denotes possessive) and yin (seal) these are usually the last two characters in a four character seal, such as David Lane zhi yin (seal of David Lane). Special thanks to David Lane for the information above.

Qing Hanedanlığı Yongzheng üslubu vazodan ayrıntı, altta Yongzheng markası

Yongzheng marked, early republican period "famille verte" vase.Six character Yongzheng mark on the base of the vase .

Yongzhen Üslubu Vazo, 1910-1920, gövde ayrıntı/ Yongzheng marked, early republican period "famille verte" vase., detail

Vazonun altındaki Yongzheng yazısındaki mavi daha çok erken Cumhuriyet döneminde görülür. Ancak ayrıntılara verilen önem ve hassasiyet Yongzheng dönemi (1723-34)özelliğidir.Resim kalitesi ve porselenin beyazlığı Yongzheng dönemi porselenlerine göre daha üstündür.

Qing Yongzheng Hanedanlığı üslubunda vazo,1910-20, ayrıntı

Detail from the tree trunks , , Yongzheng marked, early republican period 1920-30 "famille verte" vase..

Qing Yongzheng hanedanlığı (1723-34) imzalı, erken Cumhuriyet dönemine ait vazo/Qing Yongzheng style vase, pseudo-seals, early republican period.

Detail from the seals on the left.The inscription depicts the enjoyable life of the monkeys.

Qing Yongzheng hanedanlığı (1723-34) imzalı, erken Cumhuriyet dönemine ait vazo/Qing Yongzheng marked, early republican period vase.

Detail from the heart shape seal on the right hand side of the inscription.

Qianlong (1736-95) Vazosu, 1960 sonrası döneme ait.

Gövdede demetler halinde çiçekler (çoğu kasımpatı ve benzeri çiçeklerden oluşmaktadır) ve iki yüzde bir kartuş içinde bir seramik ustası ve elinde yaptığı vazoyu taşıyan çırağı gösterilmiştir. Yükseklik 11cm.

The vase bears Qianlong period made seal inscription, but tough glaze and stamped seals dates the vase to 2nd hald of 20th century.H.11cm.

Damga/Seal stamped under the vase.

Qianlong Vazosu stilinde 20.yüzyılın ikinci yarısına ait vazo.

Floral bezemeler ve tüm zemini kaplayan mavi C kıvrımları ile vazonun bir diğer açıdan görünümü.

 

GO TO THE NEXT PAGE