SHUNTEI MIYAGAWA

宮川春汀

(TOKYO, 1873-1914)

 

The Tokyo artist, Miyagawa Shuntei, produced his finest work at the end of the nineteenth century. His two greatest series of woodcuts, Pictures of Customs and Flowers of the World of Pleasure, were both published in Tokyo in 1897. Shuntei's finest art was in the genre of bijin-ga; portrayals of beautiful women. In this regard, he is often regarded by scholars as a precursor to the woodcuts of the following generation of famous Shin Hanga artists such as Goyo, Shinsui and (most notably) Kotondo.

As little as fifty years ago the trend with collectors of Japanese art was to reject the woodcuts of the Meiji era (1868-1912) as being garish and unrefined. To be sure, the introduction of Western pigments and artistic styles (c. 1865) had created a dynamic change in Japanese art. Bold new colour patterns and equally revolutionary design concepts began to influence the art of the woodcut. Far from ruining traditional art forms, however, Meiji artists injected a vitality into the woodcut by amalgamating Japanese and Western forms. The great masters of this era -- Yoshitoshi, Chikanobu, Ginko, Miyagawa Shuntei and others -- thus created a number of beautiful images and contemporary scholarship now favourably compares their works with the art of earlier nineteenth century woodcut artists.

This information has been taken from: http://www.artoftheprint.com/artistpages/shuntei_miyagawa_portraitofayoungwoman.htm

Miyagawa was not listed at Laurence P. Roberts' "A Dictionary of Japanese Artists" , possibly in terms of the point of view for evaluating Meiji prints as worthless, unrefined works.

Tokyolu sanatçı Miyagawa Shuntei en iyi işlerini 19.yüzyılın sonunda ortaya koymuştur. Ahşap baskı olarak meydana getirilen eserleri içinde için de dikkate değer olanları Göreneklerin Görünümleri ile Zevk Dünyasının Çiçekleri adlarını taşıyan serilerdir ki bu iki seri de 1897 yılında Tokyo'da basılmıştır. Shuntei Miyagawa'nın sanatçı yeteneğini ortaya koyduğu alanlar bijin-ga genre'ları, güzel kadınların portreleridir. Bu bağlamda Miyagawa, Goyo, Shinsui ve en çok da Kotondo gibi sonraki neslin Shin Hanga sanatçılarının habercisi olarak kabul edilir.

Elli yıl kadar kısa bir süre önce Batı'da koleksiyonerler arasında yaygın bir Meiji Dönemi (1868-1912)'ne ait Japon ahşap baskılarını aşırı süslü ve olgunlaşmamış bir beğeninin ürünü olarak görme eğilimi vardı. Gerçekte Batı'dan ithal edilen boyar maddeler (pigmentler) ve Batı üsluplarının Japonya'ya girişiyle (yakl. 1865) Japon sanatında eylemli bir değişime neden olmuştur. Yeni renkler ve ona eş değerdeki devrimci tasarım kavramları ahşap baskı sanatını etkilemeye başladı bu dönemde. Meiji Dönemi sanatçıları geleneksel sanat biçimine hiç de zarar vermeden, Japon ve Batılı biçimleri kaynaştırarak ahşapbaskı resimlere yaşamsallık unsurunu zerk etmişlerdir. Yoshitoshi, Chikanobu, Ginko, Miyagawa Shuntei ve diğer Meiji Dönemi sanatçıları pek çok güzel betimlemeler yaratmış, günümüzün bilim insanları bu sanatçıların yapıtlarını 19.yüzyılın başındaki ahşapbaskı sanatçılarının eserleriyle kıyas edilecek değerde olduğunu kabul etmektedirler.

Bu bilgi aşağıdaki kaynaktan alınarak Türkçe'ye çevrilmiştir:

http://www.artoftheprint.com/artistpages/shuntei_miyagawa_portraitofayoungwoman.htm

Miyagawa, Laurence P. Roberts'ın "A Dictionary of Japanese Artists" adlı kitabında yer almamaktadır olasılıkla benzer bir düşüncenin ürünü olarak...

Shuntei Miyagawa,

İmza: Shuntei Gyoshi

Başlık: Ukiyo no Hana: Akıp Geçen Anın Çiçekleri/Zevk Dünyasının Çiçekleri, aynı başlık resim serisinin birinci resmi. Kış ayında yapılan bir gezintiden görünüm. 24 x 39 cm, Oban formatındadır, 1897 tarihlidir.

 

Signature : Shuntei Gyoshi Date: 1897 Size: 24 x 39 cm in Oban format,  Title: "Ukiyo no hana" / Flowers of floating world or Flowers of the World of Pleasure, A walk in winter.

Aykut Gürçağlar Koleksiyonu / Collection, Istanbul.