Ahmet Refet Efendi (1873-1949) Müteselsil Celi Sülüs Kıta Görmek İçin Yukarıdaki Resme Tıklayınız/Tuluth Script

by Ahmet Refet Efendi (1873-1949) to see click on the image above

İkinci sayfaya gidelim / go to the second page

SÜLÜS  VE  NESİH

(Enderuni) Abdullah Raif Efendi (18??-?), Hadis, icazet, H.1275, bir satır sülüs, dokuz mail satır nesih ve rıkaa, icazeti verenler saray hocası

ve şair Esseyyid Hafız Hüseyin Rıfat ve saray hocası Ahmed Şevki Efendiler. Abdullah Raif Efendi , İbnül Emin M. Kemal İnal'ın Son Hattatlar adlı eserine bir yazısını koyduğu ancak hakkında bilgi bulamadığını söylediği değerli hattatlardan biridir...

Mustafa Abdülhalim Özyazıcı (1898-1964), Hadis, bir satır sülüs, üç satır nesih, tarihsiz ve imzasız.

ÖMER VASFİ (TOPHANELİ) EFENDİ (1880-1928), Şuara Suresi Yevme La Yenfa ayeti, celi sülüs, H.1316/M.1899, celi sülüs.

ÖMER VASFİ (TOPHANELİ) EFENDİ (1880-1928), Şuara Suresi Yevme La Yenfa ayeti, celi sülüs, H.1316/M.1899, celi sülüs, sol bölümden ayrıntı.

ÖMER VASFİ (TOPHANELİ) EFENDİ (1880-1928), Şuara Suresi Yevme La Yenfa ayeti, celi sülüs, H.1316/M.1899, celi sülüs, sağ bölümden ayrıntı.

Mustafa Bekir Pekten (1913-199?), Besmele, Rabbiyessir duası ve Elif'ten F harfine kadar meşk, nesih, 7 Haziran 1966 tarihli ve Yavuz Bey'e ithaflıdır

M. Bekir Pekten (1913-199?), Ahmed bin Hanbel'in Müsned Adlı Kitabından Bir Hadis, nesih, sanatçı imzasını Necmeddin Okyay'ın

öğrencisiolduğunu belirterek atmıştır, 1967 tarihlidir.

Kadızade Mehmed Efendi, Hadis meşki, nesih, H.1165(M.1752) tarihlidir.

Kadızade Mehmed Efendi Eyüplüdür, sülüs ve nesih yazıları Ağakapılı İsmail Efendizade Abdullah Efendi'den meşk etmiştir. Sülüs, nesih ve şikeste talik yazardı. H.1178(M.1764) tarihinde vefat etmiştir.(Şevket Rado, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık Tic.Ltd.Şti., İstanbul, 1984:166).

Esseyyid Mehmed Emin El-Kadiri, Sadi tarikatının kurucusunun adını veren tekke levhası: Ya Hazret-i Şeyh, Seyyid, Sultan Saadettin el Cibavi,

celi sülüs, 19.yüzyıl sonları. Mehmed Emin Efendi olasılıkla mensubu olduğu Kadiri tarikatının şeyhlerinden biridir.

Halim Özyazıcı, iki adet Ali Halim imza çalışması. Sanatçı tarafından imzalıdır.Tarihsiz muhtemelen 1940'lar.

 

 

sülüs ve nesih ikinci sayfa için tıklayınız / 
click for the 2nd page of tuluth and naskhi scripts