Utagawa Kunisada /Toyokuni III (1786-1864) 国貞

Utagawa Kunimaru (1794-1829) 匡丸  

Katsushika Hokusai (1760-1849) 北齋

Utagawa Toyokuni I (1769-1825) 川豊国

Hiroshige III (1843-1894) 広重三

Kuniyasu (1794-1832) 国安

Keisai Eisen (1790-1848) 渓斎英泉

Yoshitora (1850-1880) 芳虎

Ogata Gekko (1859-1920) 尾形月耕

Shuntei Miyagawa (1873-1914) 宮川春汀

Eisai Shigekiyo (active Meiji Period) 重清

UTAGAWA II KUNITERU 国輝 1829-1874

Tsuji Kako 都路華香 1870-1931

Ikuhide Kobayashi (active 1880-95) 小林

Tsukioka Kogyo (1869-1927) 月岡耕漁

 

 

 

 

Ana Sayfa/Main Page